Bara för att vi bryr oss, om Dig och alla andra ... Vattenloppet år 2021 äger rum v.20!

Vattenloppet Lysekil 2014Soroptimisternas Europafederation antog år 2009 ett långsiktigt tema

"Rent vatten åt alla".

Lysekils Soroptimistklubb beslutade då att vi som bor på en halvö i havet borde satsa på ett vattenprojekt någonstans i världen.

Allt för många barn i vår värld dör av brist på rent vatten och sjukdomar sprids.

En av våra medlemmar som arbetat i Afrika hade en del kontakter i Tanzania och erbjöd sig att ta kontakt om det fanns något intressant projekt för oss att delta i.

Det fanns det. I byn Rusoli behövdes en djupborrad brunn för att förse skola och vårdcentral med rent vatten. Evalisa presenterade ritningar och offerter på byggnation och brunnsborrning.

Så föddes "VATTENPROJEKTET I RUSOLI.

Hur skulle vi nu göra för att samla in pengar till detta projekt?

Efter mycket spånande och fantiserande bestämde vi oss för, att i stället för att åka utanför kommunen och delta i olika aktiviteter så kan vi ordna något eget. Då minskar vi också utsläppen genom mindre bilkörning, bra för miljön.

"VATTENLOPPET" för kvinnor i Lysekil hade fötts och förankrades snabbt i hela klubben.

Första vattenloppet gick av stapeln i maj 2009.

Arrangemanget har aktiverat alla medlemmar i klubben med allt ifrån att skaffa sponsorer, snitsling av banan, packa presentpåsar, dela ut broschyrer, sätta upp affischer, skramla med bössan, vara funktionärer med mera.

Vi har på så vis alla blivit aktiva i klubben på ett eller annat sätt, vi har tagit initiativ till kvinnors hälsa och motion, vi har haft ett gott samarbete med såväl Lysekils kommun som företag, enskilda personer likaså myndigheter med tillstånd av olika slag.

Här ett axplock: tillgång till vatten under själva loppet, vatten flaskor har delats ut vid målgången, sopor har tagits om hand, koner har utplacerats, toaletter och parkeringsplatser har ordnats. Kommunens växel har lämnat ut nummerlappar vid incheckningen.

Initiativet till Vattenloppet, klubbens alla aktiviteter, samarbete i många led och aktiveringen av så många kvinnor har gett en god summa pengar.

Vi har under åren 2009-2013 i nära samarbete med byrådet i byn Rusoli i Tanzania bidragit till det här:

  • Borrat två brunnar där solcellsdrivna pumpar och rörledningar nu förser både skolan, vårdcentralen och jordbruket med vatten.
  • Försett skolan och vårdcentralen med belysning.
  • Flickorna i byn kan nu gå i skolan och kvinnorna kan odla växter och finna egen försörjning i detta