Vattenloppet Lysekil 2014

ons 22 maj 2019

2009 gick starten för det första Vattenloppet i Lysekils Soroptimisklubbs regi.

Vattenloppets syfte är att samla in pengar för att konkret kunna arbeta med "Rent vatten åt alla" som en del av Soroptimiströrelsens arbete för flickors rätt till utbildning.

På många platser runt om i världen är flickorna de som tillbringar en stor del av sin vakna tid med att hämta och bära vatten både till familjen och till skolan. Själva skolgången finns det knappt med tid till.

Här kan du läsa mer om Soroptimistunionen i Sverige

Genom att delta i Vattenloppet i Lysekil har du de senaste åren varit med att bidra till att följande projekt har kunnat genomföras och i framtiden till att vårt nya projekt kan utvecklas till något lika fantastiskt.

Vattenloppets deltagare och sponsorer 2018 har tillsammans med Lysekils Soroptimistklubb bidragit till:

• att unga kvinnor i Bajura kan bygga på sin 6-åriga grundskola med två tilläggsår. Detta är mycket betydelsefullt och uppskattat. Projekten genomförs i samarbete med organisationen UPAHR-Nepal.

En grupp om tolv flickor i distriktet Bajura i Nepal påbörjade sina två tilläggsår i juli 2017. De kommer att avsluta den tvååriga skolgången i juni 2019. Samtidigt har ytterligare 12 flickor fått samma möjlighet. De påbörjade sin tilläggsutbildning i juli 2018 och beräknas avsluta densamma i juni 2020. Utöver skolgången har flickorna fått bidrag till hygienartiklar.

Nedan ser ni bild på båda grupperna tillsammans i Matardi, Bajura där skolgången äger rum.

• att Soroptimistklubben har investerat i ytterligare solvattendunkar i samarbete med Föreningen för gatubarn i Nepal och Soroptimisternas Sverigeunion "Projekt Solvatten".

• att bidrag har utgått till Soroptimisternas Sverigeunions deltagande i SNLA, Soroptimistic Nordic Leadership Academy. SNLA är ett samarbete mellan de nordiska ländernas Unioner inom Soroptimismen. Fem unga kvinnor per land och år ges möjlighet att få en veckas intensiv utbildning i olika delar av ledarskap av föreläsare med hög kompetens. Deltagarna utses efter ansökan och individuella intervjuer. Föreläsningarna sker på engelska, därför är god kunskap i det engelska språket en förutsättning för deltagande.

I klubben pågår kontinuerligt ett arbete med att fördela medel till ytterligare projekt. Det vi ser som mycket viktigt är att en kontaktperson finns så att vi har möjlighet att få en återkommande uppföljning av hur ett projekt framskrider.