Bara för att vi bryr oss, om Dig och alla andra ... Vattenloppet år 2021 äger rum v.20!

Vattenloppet Lysekil 2014

Vattenloppets syfte är att samla in pengar för att konkret kunna arbeta med "Rent vatten åt alla" som en del av Soroptimiströrelsens arbete för flickors rätt till utbildning

Soroptimist International och alla lokalgrupper arbetar på olika sätt för att stärka kvinnors och flickors rätt till utbildning och möjlighet till självständig utveckling och hälsa. Vatten på nära håll bidrar till detta och ger tid till annat än den
traditionella kvinnosysslan vattenhämtning!

Läs mer på: www.soroptimistsweden.se

Vattenloppet gör skillnad för många människor!

Sedan första vattenloppet 2009 har deltagare och sponsorer bidragit till att Lysekils Soroptimistklubb har kunnat skänka drygt en miljon kronor till olika projekt.

2009 – 2012 fick byn Rusoli i Tanzania djupborrad brunn, solceller och vattenledningar.

2013 – 2016 fick byar i västra Nepal brunnar, cisterner och vattenledningar från bergen ner till byarna.

2016 påbörjades samarbetet med Föreningen Senapsfröet och dess verksamhet i Swaziland med föräldralösa barn. Aktiva medlemmar finns i Lysekil.

2017 kunde Vattenloppet ge 12 flickor i Nepal stipendier för två extra påbyggnadsår i skolan.

2018 och 2019 fick ytterligare två grupper skolstipendier.

Sponsring av SNLA, Soroptimisternas Nordiska Ledarskaps Akademi för unga yrkeskvinnor.

2019 har vi startat ett vattenprojekt i Rwanda tillsammans med en lokal
Soroptimistgrupp.

2020 har Kvinnojouren Duvan i Trollhättan fått ett ekonomiskt bidrag till löpande behov samt hygienartiklar och leksaker som klubbmedlemmarna bidrog med.