Vattenloppet år 2022 äger rum fysiskt i Lysekil den 11 maj eller digitalt (var du vill) mellan den 7 och 11 maj.

Vattenloppet Lysekil 2014

Vattenloppets syfte är att samla in pengar för att konkret kunna arbeta med "Rent vatten åt alla" som en del av Soroptimiströrelsens arbete för flickors rätt till utbildning

Soroptimist International och alla lokalgrupper arbetar på olika sätt för att stärka kvinnors och flickors rätt till utbildning och möjlighet till självständig utveckling och hälsa. Vatten på nära håll bidrar till detta och ger tid till annat än den
traditionella kvinnosysslan vattenhämtning! Läs mer på: www.soroptimistsweden.se

Vattenloppet gör skillnad för många människor!

Sedan första vattenloppet 2009 har deltagare och sponsorer bidragit till att Lysekils Soroptimistklubb har kunnat skänka mer än en miljon kronor till olika projekt.

2009 – 2012 fick byn Rusoli i Tanzania djupborrad brunn, solceller och vattenledningar.
2013 – 2016 fick byar i västra Nepal brunnar, cisterner och vattenledningar från bergen ner till byarna.
2016 påbörjades samarbetet med Föreningen Senapsfröet och dess verksamhet i Swaziland med föräldralösa barn. Aktiva medlemmar finns i Lysekil.

2017 kunde Vattenloppet ge 12 flickor i Nepal stipendier för två extra påbyggnadsår i skolan. 2018 och 2019 fick ytterligare två grupper skolstipendier.

Sponsring av SNLA, Soroptimisternas Nordiska Ledarskaps Akademi för unga yrkeskvinnor from 2017 tom 2021.

Med start 2019 och fortfarande har vi ett vattenprojekt i Rwanda tillsammans med en lokal Soroptimistgrupp och Ihumure Foundation. Vi bidrar till att installera vattensamlande tankar för att kunna ta tillvara regnvatten. Unga mammor och deras familj får tillgång till vatten där de bor, även utanför regnsäsongen. Resultat: bättre skördar av grönsaker, både för det egna hushållet och för att sälja. På så sätt kan de generera egna inkomster.

2020 och 2021 har Kvinnojouren Duvan i Trollhättan fått ett ekonomiskt bidrag till löpande behov samt hygienartiklar och leksaker som klubbmedlemmarna bidrog med.

2021 "Together as one" Ghana. Sponsring av tre flickors gymnasieutbildning.

vattentank

Två unga mammor framför vattentank.