Vattenloppet Lysekil 2014

tor 18 maj 2017

2009 gick starten för det första Vattenloppet i Lysekils Soroptimisklubbs regi.

Vattenloppets syfte är att samla in pengar för att konkret kunna arbeta med "Rent vatten åt alla" som en del av Soroptimiströrelsens arbete för flickors rätt till utbildning.

På många platser runt om i världen är flickorna de som tillbringar en stor del av sin vakna tid med att hämta och bära vatten både till familjen och till skolan. Själva skolgången finns det knappt med tid till.

Här kan du läsa mer om Soroptimistunionen i Sverige

Genom att delta i Vattenloppet i Lysekil har du de senaste åren varit med att bidra till att följande projekt har kunnat genomföras och i framtiden till att vårt nya projekt kan utvecklas till något lika fantastiskt.