Vattenloppet Lysekil 2014

tor 24 maj 2018

2009 gick starten för det första Vattenloppet i Lysekils Soroptimisklubbs regi.

Vattenloppets syfte är att samla in pengar för att konkret kunna arbeta med "Rent vatten åt alla" som en del av Soroptimiströrelsens arbete för flickors rätt till utbildning.

På många platser runt om i världen är flickorna de som tillbringar en stor del av sin vakna tid med att hämta och bära vatten både till familjen och till skolan. Själva skolgången finns det knappt med tid till.

Här kan du läsa mer om Soroptimistunionen i Sverige

Genom att delta i Vattenloppet i Lysekil har du de senaste åren varit med att bidra till att följande projekt har kunnat genomföras och i framtiden till att vårt nya projekt kan utvecklas till något lika fantastiskt.

Vattenloppets deltagare och sponsorer 2017 har bidragit till:

• "Senapsfröets" verksamhet i Bumele i Swaziland har erhållit ett större belopp som ska användas till att främja flickors och kvinnors hälsa, sanitet och utbildning. Under våren 2018 kommer organisationen att redovisa hur medlen har fördelats. Soroptimistklubben har kontakt med personer från Lysekil som arbetar som volontärer i verksamheten.

• Stipendier till tolv flickor i distriktet Bajura i Nepal, där vi tidigare bidragit med investeringar i vattenledningar m.m. Beloppet ger möjlighet för flickorna att fortsätta sin skolgång ytterligare två år efter avslutad grundskola. Projektet genomförs i samarbete med organisationen UPAHR-Nepal och kommer att pågå under två år juli 2017 - juni 2019. Överenskommelsen innebär att vi delar upp summan på två utbetalningar. Den första delen nådde Nepal i juli 2017. I augusti samlades flickorna i Matardi, där skolgången kommer att ske.

• Soroptimistklubben i samarbete med Föreningen för gatubarn i Nepal och Soroptimisternas Sverigeunion "Projekt Solvatten" investerat i ytterligare solvattendunkar.

Totalt har 175 000 sek fördelats på dessa verksamheter.