Vattenloppet år 2022 äger rum fysiskt i Lysekil den 11 maj eller digitalt (var du vill) mellan den 7 och 11 maj.

Vattenloppet Lysekil 2014

Lysekils soroptimisklubb stödjer även i år projektet Rain Water Collection(projekt Regnvatten) i Rwanda. Vi samarbetar direkt med soroptimistklubben i Kibungo i östra Rwanda och en förening som heter Ihumure Foundation. Genom att installera tankar som samlar regnvatten förbättras situationen för de unga ensamstående mammor som organisationen stödjer. Vattentankarna hjälper dem till ett bättre (självförsörjande) liv och organisationen Ihumure stödjer även, genom att utbilda dem på olika sätt så att de får verktyg att hantera sin situation.

Tillgången till (rent) vatten är en utmaning över allt utanför städer i Rwanda, speciellt i dalgångar, där vattnet dessutom är förorenat. Man är hela tiden beroende av regnet och att det regnar, så även om klimatet är gynnsamt för odling kan man bara ha en odlingssäsong (och knappt det om det inte regnar). Att samla på regnvatten är därför ett bra och enkelt sätt att förbättra förutsättningarna för odling och annars förbättra tillgången till rent vatten.

I november 2019 installerades de första två tankarna för att samla regnvatten med medel från Vattenloppet 2019. De fyra som fått de två första vattentankarna att dela på är Claudine Mukamurenzi (som koordinerar arbetet med 11 av de som ingår i projektet), Adelohine Mukamazimpaka, Joselyne Nibogore och en ung kvinna som heter Uwiragiye. Uwiragiye kan inte tala efter att hon blev utsatt för våld som barn.

Intäkterna från Vattenloppet 2020 kommer att gå till att installera flera vattentankar. Totalt finns det 22 unga mammor som ingår i projektet och som hoppas på tillgång till en egen eller delad vattentank.

bild-5-koordinatorn-for-de-11-ensamstaende-modrarna-i-remera-sector-i-kibungo-mukamirenzi-vid-den-forsta-vattentanken-som-installerats1.jpg

bild-4-karta-over-rwanda-m-kibungo-utmarkt2.png

bild-3-logga-for-ihumure-foundation1.png