Bara för att vi bryr oss, om Dig och alla andra ... Vattenloppet år 2021 äger rum v.20!

Vattenloppet Lysekil 2014

Vattenloppets deltagare och sponsorer 2017 har bidragit till att:
senapsfröets” verksamhet i Bumele i Swaziland har erhållit ett större belopp som ska användas till att främja flickors och kvinnors hälsa, sanitet och utbildning. Under våren 2018 kommer organisationen att redovisa hur medlen har fördelats. Soroptimistklubben har kontakt med personer från Lysekil som arbetar som volontärer i verksamheten.

ge stipendier till tolv flickor i distriktet Bajura i Nepal, där vi tidigare bidragit med investeringar i vattenledningar m.m. Beloppet ger möjlighet för flickorna att fortsätta sin skolgång ytterligare två år efter avslutad grundskola. Projektet genomförs i samarbete med organisationen UPAHR-Nepal och kommer att pågå under två år juli 2017 - juni 2019. Överenskommelsen innebär att vi delar upp summan på två utbetalningar. Den första delen nådde Nepal i juli 2017. I augusti samlades flickorna i Matardi, där skolgången kommer att ske.

Soroptimistklubben i samarbete med Föreningen för gatubarn i Nepal och Soroptimisternas Sverigeunion ”Projekt Solvatten” investerat i ytterligare solvattendunkar.

Totalt har 175 000 sek fördelats på dessa verksamheter.


Efter det lyckade projektet i Tanzania vänder vi oss österut, till Nepal.

Arbetet påbörjades med hjälp av en "startsumma" från Vattenloppet 2013. Pengarna användes till att investera i vatten och sanitet i byn Fadilda i landets bortre, västra distrikt, som hör till de allra fattigaste och minst utvecklade delarna. Fadilda ligger uppflugen på en hylla i bergen och den brunn som finns ligger nästan en timmas vandring bort. Vattenloppet finansierade ett system som leder vattnet ner från bergen, en cistern och tre tappställen i byn. Vi fick en slutrapport i maj 2014.
Detta kommer att underlätta vattenhämtningen och göra det möjligt att upprätthålla en acceptabel sanitetsnivå och på så sätt undvika sjukdomar som sprids genom dålig tillgång på vatten. Och tiden kan användas till annat än vattenhämtning.

Intäkterna från Vattenloppet 2014 kunde inleda arbetet med att förse ytterligare tre byar i samma område med rent vatten. I det här fallet rör det sig om vattenledningar och brunnar som genom inbördeskrig och bristande skötsel har förstörts och som ska repareras eller ersättas. Kraftiga monsunregn och jordskred fördröjde arbetet under hösten 2014, men nu är det en god bit på väg.

Vattenkran nr 1 (a)2015 fortsätter vi vårt stöd till arbetet med att förse Nepals fattigaste befolkning med vatten och drägliga sanitära förhållanden.

De kraftiga jordbävningarna i Nepal, våren 2015 påverkar ännu tillståndet i många delar av landet. Vi har dock kunnat förmedla 10 000 kronor till vattenreningstabletter under sommaren 2015

Soroptimisterna i Lysekil har kontakt med organisationen, Mountain People, i Nepal. Deras filosofi är att, hjälpa befolkningen i bergstrakterna att hjälpa sig själva.

Där ingår att ge möjlighet till fler flickor att gå i skoaln, tillgång till utbildning, jämställdhet och hälsa.

Helt i linje med Soroptimismen och Vattenloppets syften.

Läs mer www.mountainpeople.org

Så här har pengar från Vattenloppet 2015 använts.

I slutet på året fick vi veta att det behövdes filtar. Vi beslutade att sända 30 000 kronor till köp av filtar. Vi fick tackbrev till jul och besked om att filtar hade inhandlats med medel från andra givare. Så våra pengar går till "Vatten och sanitet".

Vi har avsatt ytterligare 50 000 kronor till "Solvatten" i samarbete med Sverigeunionen av Soroptimist international.

Solvatten är en svensk innovation. Det är en soldriven lösning för rening och upphettning av vatten som tagits fram för hushåll i utvecklingsländer.

En specialutrustad dunk som rymmer 10 liter vatten fylls med vatten och placeras i direkt solljus.

Vattnet rengörs genom att sjukdomsalstrande organismer förstörs genom den uppvärmning som sker i solen. Läs mer www.solvatten.se

Ett antal dunkar har sänts till Nepal för att testa om de fungerar i deras klimat.

Vi kommer att informera mer när vi får besked om resultatet.

Lysekils soroptimistklubb har tilldelats 7500 kronor för "Bästa Projekt" i Europafederationen av Soroptimister. Projektet var Vattenloppet.

Soroptimistklubben har sänt denna summa till, Lilla Arken, i Lysekil.

En kvinnogrupp bestående av ett tjugotal personer som rymmer sju nationaliteter.

I verksamheten ingår hantverk, samtal och handledare för att stödja varandra och arbeta i second - hand butiken i Församlingshemmet.

Gruppen drivs av Lysekils församling och frikyrkoförsamlingarna i god ekumenisk anda.

Tack till er alla som springer, går, lunkar och på olika vis sponsrar Vattenloppet i Lysekil.

Det ger resultat och gör skillnad för många människor.Tack till er alla som springer, går, lunkar och på olika vis sponsrar Vattenloppet i Lysekil. Det ger resultat och gör skillnad för många människor.


Vattenloppet 2016 samlade 350 deltagare och många sponsorer.

Soroptimistklubben i Lysekil har nu fått kontakt med David, i Mountain People.
Han har sänt foton från MP Centre där vår Solvattendunk har testats och fungerar.
Det visar sig att transporterna av Solvattendunkarna är mycket dyra. Därtill kommer att det ska betalas moms och tullavgifter i Nepal.

Klubben har därför beslutat att sätta in avsatta medel för Solvatten på Sverigeunionens solvattenkonto, som nu har startat ett projekt i Nepal.
Vi har kontakt med en av våra medlemmar som reser och arbetar i Nepal.
En samordning som vi räknar med ska ge lägre kringkostnader och mer resurser till "rent vatten och sanitet".

Det kom ett mail med en lägesbeskrivning.
Befolkningen på landsbygden i Nepal har i allmänhet tillgång till rimligt rent vatten utom i södra Nepal där föroreningarna är stora på landsbygden.

Barnadödligheten är stor på grund av vattenburna sjukdomar. Bristen på ordnade toaletter gör att många använder floden för sina behov.
Vi stödjer nu ett vattenprojekt i slumområdet utanför Katmandu där folkgruppen Dalits bor i slumområdet utanför Katmandu. Mountain People försöker i sitt projekt, hjälp till självhjälp att skapa en stabil vattenförsörjning i området.

Den lilla kristna församlingen i Shntinager har testat en Solvattendunk och kan nu hantera den. Det betyder att de kan lära andra hur den ska användas. Så en transport av Solvatten kommer att vara till stor hjälp.

Nästa gång du spolar i kranen för att dricka kallt vatten! Har du tänkt på att det är en "lyx" som miljoner människor på vår jord inte har tillgång till.

Genom VATTENLOPPET i Lysekil så gör vi skillnad för många människor.

Under år 2016 bidrog Vattenloppets deltagare och sponsorer till att Lysekils Soroptimistklubb kunde skänka 135 000 kronor till:

  • Organisationen Mountain People i Nepal som hade stora behov av filtar inför vintern efter jordbävningen. Även 2 Solvattendunkar skickades till deras Healthcenter.
  • Ett samarbete med Föreningen för gatubarn i Nepal och Soroptimisternas Sverigeunions projekt Solvatten, som bland annat arbetar med att skapa bättre förutsättningar för rent vatten och sanitet i ett slumområde, Shantinagar, utanför Katmandu. Vi har bidragit med 23 Solvattendunkar till familjer i detta område.
  • "Senapsfröet", en organisation som bildades 1995 som arbetar för övergivna och utsatta barns rätt till ett värdigt liv, trygg uppväxt och möjligheten att få tillhöra en familj. Bidraget gick till ett barncenter i Bulembi i Swaziland som ger föräldralösa barn omsorg och vårdar barn med olika sjukdomar. Volontärer från bl a Lysekil bidrar med hjälp på plats.

    Nepal

    Innevånare i Shantinagar som just lärt sig hur man kan rena det smutsiga flodvattnet till dricksvatten, tack vare solen. Läs mer: www.solvatten.seVattenloppet 2014 fortsatte det påbörjade stödet till utvecklingen av dricksvattensystem och förbättring av hygien och sanitet i avlägset belägna byar i västra Nepal. Den här gången i Jugada i distriktet Bajura. Där ingår också undervisning i handhygien..

Det noggrant planerade projektet blev emellertid försenat av monsunregn på "fel" tid och jordskred. Den stora jordbävningen 2015 nådde inte till den här delen, men påverkade verksamheten i hela landet. Inköp av materiel och utrustning, som skulle göras vid den indiska gränsen, fördröjdes av stridigheter mellan olika etniska grupper där.

Tre små byar om sammanlagt 120 hushåll och c:a 800 personer ingår i projektet. Uppsamlingscisterner ska byggas och ledningar dras därifrån till tappställen i byn.

Trots otillräcklig infrastruktur och mest smala stigar för transport, är nu 2017 arbetet i två av byarna klart. Förutom förbättrad hygien och hälsa innebär vatten på nära håll att flickor och kvinnor slipper gå lång väg i bergsterräng för att hämta och kan istället lägga tid på skolarbete och sysslor i hemmet.

Kvinnor bryter sten för att använda vid tillverkning av uppsamlingscisterner.Kvinnor bär stenar att använda för att göra skyddsstängsel för reservoaren.Transport av taggtråd och cementsäckar från distriktshuvudstaden Martadi.En av de färdigställda tappställena/kranarna.